ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ EDXTM™

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА МИ Е ПОЛЕЗНА?

 

(УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ) – EDxTM™ Енергийни Диагностични и Изцелителни Методи (ЕДИМ), е за момента най – усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

Това е метод, чрез който можете да се освободите от:

 

Травматични преживявания и вярвания Фобиии и страхове.
Блокажи и себе саботиращи програми и вярвания.
Могат да се открият корените на даден проблем в миналото.
Чрез Енергийната психология може да се открие и трансформира дали даден проблем е ваш или е наследствено пренесен.
Да се балансират програмите за щастие.
Да се трансформират масивни и мини психологически обрати.

КАКВО Е ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ ADVANCED ENERGY PSYCHOLOGY EDXTM™

 

Това е метод разработен от американския психолог ФРЕД ГАЛО, http://energypsych.com/what-is-energy-psychology/ който включва работа по меридиани и акупунтурните точки, кинезиологичния тест, енергиен анализ, енергийните центрове, мануалното третиране.

 

тук са изброени сертифицираните и дипломирани фасилитатори от България

 

КАК РАБОТИ Енергийна психология ADVANCED ENERGY PSYCHOLOGY EDxTM™

 

Направлението „Енергийна психология” включва няколко сродни системи, като TFT, EFT, TAT, BSFF, WHEE, SDW и др.,които комбинират съвременната западна психология и психотерапия с традиционната китайска медицина и по – точно тази част от нея касаеща меридианната система. Техниките на Енергийната психология успяват бързо и радикално да се справят с психологическите проблеми и да елиминират емоционални травми и блокажи от системата „психика–тяло“, чрез третиране на определени биологично активни (акупунктурни) точки, разположени по човешкото тяло в комбинация с техники, използвани в някои западни психотерапевтични школи.

 

Използва мускулен тест за свързване с подсъзнанието, тест за определяне на блокажа в кой меридиан е, в кои точки локализация на акупунтурните точки и поставяне на позитивни утвърждения в тях, за да изместят негативните чувства и емоции, които блокират меридиана и жизнената енергия.