МЕТАФОРИЧНИ асоциативни карти

КАК МОГАТ ДА МИ ПОМОГНАТ?

 

МЕТАФОРИЧНИТЕ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ СА са модерен метод, който ви дава възможност да изследвате себе си, през нарисувани карти, асоциации и емоции, мисли и чувства, които те събуждат във вас. Чрез тях вие можете да намерите интересен и безопасен начин, да разгледате теми от вашия живот, които са чувствителни или трудни, без да потъвате назад в минали преживявания.

Това е метод, чрез който можете директно да общувате с вашето подсъзнание, да откриете блокажи и ограничения, които ви пречат в различни области на вашия живот. Чрез метафоричните рисунки, вашето подсъзнание ви помага да погледнете в области, които са трудни, стресиращи или плашещти. Работата  чрез картите и асоциациите, които те събуждат във вас е ненатоварваща, позитивна и щадяща. Широкия диапазон от теми и липсата на ограничения дава възможност,  да се разгледат различни аспекти от живота на човек и да се намери баларсирано и индивидуално решение.

 

КАКВО СА МЕТАФОРИЧНИ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ СА:УНИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ С КОЙТО ЛЕСНО И ЛЕКО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВАДИ ОТ ПОДСЪЗНАНИЕТО ДАДЕН ПРОБЛЕМ

  1. МЕТАФОРИЧЕН НАЧИН С КОЙТО ПОДСЪЗНАНИЕТО ГОВОРИ С НАС
  2. ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОГЛЕДНЕ НЕСТАНДАРТНО КЪМ ПРОБЛЕМ ИЛИ СИТУАЦИЯ
  3. НАЧИН ДА РАЗЧУПИМ МИСЛЕНЕТО СИ И ДА ПОДХОДИМ ТВОРЧЕСКИ КЪМ НЕЩАТА
  4. ВЪЗМОЖОСТ ЗА ТВОРЕЧСКА ИЗЯВА
  5. ГЪВКАВО И НЕТРАДИЦИОННО РЕШЕНИЕ И ПОДХОД ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИ
  6. НЕЩО РАЗЛИЧНО И РАБОТЕЩО
  7. МЕТОД С КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ РАБОТИ ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО