Трудности при създаване на семейство и интимни връзки

Кога е добре да потърсим външна помощ?

 

Завишени и нереалистични очаквания към себе си и партньора

 

Трудности при приемането на реалността,такава каквато е

 

Свръх критичност и взискателност към партньора и себе си

 

Невъзможност за постигане на компромиси и отстъпки в името на връзката и партньорството

 

Прекалено размити граници и прекалена жертвоготовност в името на връзката

 

Примиряване с повтарящи се агресивно поведение, унижение, вербална агресия

Липса на емоционална зрялост ,както за нас така и в партньорските отношения

 

Свръх емоционалност, избухливост, нисък праг на търпимост към собствените и чуждите недостатъци, осъдителност