КОНСТЕЛАЦИИ

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ работата с  КОНСТЕЛАЦИИ

НИЕ сме част от цялата вселена, от рода и от семейството си. В нашето ДНК се пазят записи от СЕДЕМ поколения назад. Всичко с което нашите предци не са успели да се справят, като събития, емоции, чувства е останало записано в нас. Родовата система винаги се бори да оцелее и се грижи за своите членове. При повтарящи се модели, събития и роли в поколения, които ние наследяваме и от любов и благодарност към предишните поколения продължаваме да повтаряме.

.

 

 

КОНСТЕЛАЦИИТЕ СА уникален инструмент, с който можете да пренаредите семейно-родовите си отношения. Всеки един от нас принадлежи към своето семейство и род. Всяка семейна система има правила, закони и струкура. Системното нарушаване и незачитане на законите на семейната и родово ситема води до трудности и проблеми за всяко следващо поколение.

ТЕ са  нещо, което трябва да опитате, усетите и да преживеете.

ОСНОВНИ ЗАКОНИ НА СЕМЕЙНАТА СИСТЕМА

ПРИНАДЛЕЖНОСТ. Всеки има право да принадлежи към системата, в която е роден и не трябва да бъде изключван или забравян  от другите членове на системата, ако това се случи, някой от следващите поколения, ще проживява живота на този прародител, докато той не бъде признат и не получи своето място в родовата система.

ЙЕРАРХИЯ по време. Тези които са преди нас са по големите, защото благодарение на тях ние получаваме най-важното нещо ЖИВОТА СИ. Ако тях ги нямаше и нас нямаше да ни има, ето защо ние им дължим УВАЖЕНИЕ и затова има йерархия всеки има свое място в семейната система.

 

 

баланс ДАВАНЕ-ПОЛУЧАВАНЕ. Потока на енергия и даване върви от родители към деца и винаги е напред, когато обаче не е спазен и ние влизаме в ролята на родители на своите родители нарушаваме законите на системата, взимаме се за по големи и това винаги има последици.

Партньорите са равнопоставени в една връзка и там също е необходимо да има баланс, начина по който се разделяме и всичко, което задържаме като негативни чувства и емоции се предава в следващите поколения.  Много често това не ни дава да продължим напред и да намерим нов партньор, защото стоим приковани в отношения, които са приключили – емоционално и документално, но стоят на едно друго ниво.

Нарушаването тези универсални модели води до създаване на проблеми, които търсят разрешение при всяко следващо поколение под формата на заплитания, невъзможност за постигане на цели, семейство, деца, кариера, липса на ресурси, загуби материални човешки, зависимости към храна, алкохол, наркотици, секс, хазарт и други повтарящи се събития и ситуации във всяко следващо поколение. Моделите на поведение и отношение също тежат и се носят от членовете на рода често пъти от любов и благодарност, за да бъде по леко на предишните поколения.