Преодоляване на травматични събития като развод, раздяла загуба, ниско самочувствие и самооценка

Кога е добре да потърсим външна помощ?

 

Силна тъга и трудност при продъжаване на живота

 

Продължаваща дълго време мъка, тъга, вина или друго отрицателно чувство или емоция

 

Самообвинения и обвинения към себе си и другите

 

Отказ от поемане на отговорност, за своята част от случилото се

 

Желание да се стои в състояние на ЖЕРТВА с цел получаване на внимание и грижи повече от необходимото

 

Негативно отношение към себе си и живота

 

Не желание за опит да се създадат нови връзки

 

Само саботиране и посъзнателно избиране на партньори или връзки, които нямат бъдеще

 

Живот в самота и изолираност