консултации за проблеми в лични и партньорски отношения

  • Има завишени и нереалистични очаквания към себе си и партньора
  • Има трудности при приемането на реалността,такава каквато е
  • Свръх критичност и взискателност към партньора и себе си
  • Невъзможност за постигане на компромиси и отстъпки в името на връзката и партньорството
  • Прекалено размити граници и прекалена жертвоготовност в името на връзката
  • Примиряване с повтарящи се агресивно поведение, унижение, вербална агресия
  • Липса на емоционална зрялост ,както за нас така и в партньорските отношения.
  • Свръх емоционалност, избухливост, нисък праг на търпимост към собствените и чуждите недостатъци, осъдителност