Постигане на бизнес и професионали цели

Когато искате да стартирате свой бизнес

Когато нямате ясен план как ще постигнте исканото от Вас

Когато се чувствате несигурен или имате силни съмнения, как ще постигнте желаното

Когато милипсва детайлна информация за това, което искате да правите

Когато нямате обратна връзка дали това, което искате е реалистично и осъществимо

Когато не сте си задал основния въпрос „КОЛКО ЩЕ МИ СТРУВА ТОВА ЖЕЛАНИЕ В ЕМОЦИОНАЛЕН И ФИНАСОВ ПЛАН“

„ТОВА МОЕ ИСТИНСКО ЖЕЛАНИЕ ЛИ Е?“ или е проекция на високите очакванията към мен от страна на семейство, общество, социум, жени, мъже, приятели