Сесии за изграждане на реална самооценка

  • Винаги поставяне на интересите и желанията на другите преди своите
  • Подценяване и невъзможност за поставяне на граници и заявяване на себе си като личност
  • Неувереност, че можете да постигнете целите си въпреки уменията и качествата, които притежавате.
  • Самосаботиране, страх от успех,
  • Подсъзнателни негативни вярвания – „Аз не съм достатъчно добър“ „ Аз не заслужавам“ „Забранено ми е“ „Не е редно/Нямам право: да съм щастлив, богат, да имам добра работа, връзка, да живея живота си както аз искам“ и много други.
  • Липса на цели и визия за бъдещето на живота ви