Баланс работа / личен живот

Свръх ангажираност за постигане на цели и интереси, които не са изцяло ваши или са в незвъзможност за постигане само от вас

Бягство от себе си в работата

Разрешаване на личностни проблеми чрез свръх работа и ангажименти, за да не мислите за тях

Силен стрес, често боледуване

Липса на други интереси, хобита и желание за общуване и правене или опитване на нови неща

Загубен или слаб интерес към семейство, приятели, близки

Индентифициране и оценяване само през призмата на работата и постиженията в нея

Свръх заетост и липса на желание за почивка