ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА ИЛИ БИЗНЕСА

  • В началото на своя кариерен път, за да се информирате за пазара на труда и възможностите, които ви предлага
  • Реално да планирате стъпките в търсенето и намирането на нова работа, така че после CV то ви да няма дупки и неудобни за обясняване местоработи
  • Развитие на кариерата при желание за смяна на настояща работа с цел получаване на реалната картина от пазара на труда
  • При желание за повишение или получено предложение за повишение,- „Дали съм готов за това?“ „Ще се справя ли?“, „От какво имам нужда, за да се справя“ „Това ли е, което искам?“
  • Каква е цената на това, което искам – „С колко усилия и трудности евентуално мога да се сблъскам „ „Готов ли съм за това“ „Сега ли е времето“
  • Това моето истинско желание ли е или просто робувам на социалните предразсъдъци и изисквания към мен