Откриване на собственото призвание

  • Честа смяна на работното място и последващ избор на сходно или също работно място само че в друга сфера или фирма
  • Липса на мотивация и реална оценка на постигнатото до момента
  • Зацикляне и липса на перспектива
  • Пренасяне на личните проблеми като служебни и обратното
  • Страх от загуба на работа или служебно положение и статус
  • Липса на удоволствие от постигнатото
  • Непрекъснато неудоволетворение, негативност, стрес и липса на перспектива за бъдещето